China

2010 Asian Para Games ends in Guangzhou

(Xinhua)
Updated: 2010-12-19 21:29
Large Medium Small

2010 Asian Para Games ends in Guangzhou

The closing ceremony of the Guangzhou 2010 Asian Para Games is held at Aoti Main Stadium in Guangzhou, South China's Guangdong province, Dec 19, 2010. [Photo/Xinhua]

2010 Asian Para Games ends in Guangzhou

The closing ceremony of the Guangzhou 2010 Asian Para Games is held at Aoti Main Stadium in Guangzhou Dec 19, 2010. [Photo/Xinhua]

   Previous Page 1 2 3 4 5 6 7 Next Page