Fronzen waterfalls in Tekesi county

Updated:2012-02-02 19:13

 

 

Photos show the frozen waterfalls in Tekesi county, Northwest China's Xinjiang Uygur autonomous region. [Photo/Xu Jizhi and Tian Hao]