chinadaily.com.cn
left corner left corner
China Daily Website

 

New leadership of Communist Party of China

Members of Standing Committee of Political Bureau of CPC Central Committee

 

New leadership of Communist Party of China

 

 

Xi Jinping

New leadership of Communist Party of China  New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China
Li Keqiang  Zhang Dejiang Yu Zhengsheng
New leadership of Communist Party of China   New leadership of Communist Party of China  New leadership of Communist Party of China
 Liu Yunshan    Wang Qishan Zhang Gaoli  

New leadership of Communist Party of China

Members of Political Bureau of CPC Central Committee

(Listed in the order of the number of strokes in their surnames)

New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China
 Xi Jinping  Ma Kai Wang Qishan  Wang Huning Liu Yunshan 

New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China
Liu Yandong  Liu Qibao Xu Qiliang Sun Chunlan Sun Zhengcai

New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China
Li Keqiang  Li Jianguo  Li Yuanchao   Wang Yang  Zhang Chunxian

New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China
Zhang Gaoli   Zhang Dejiang Fan Changlong Meng Jianzhu   Zhao Leji

New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China
Hu Chunhua   Yu Zhengsheng  Li Zhanshu Guo Jinlong  Han Zheng 

New leadership of Communist Party of China

Members of CPC Central Committee Secretariat

New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China

New leadership of Communist Party of China

Liu Yunshan  Liu Qibao Zhao Leji  Li Zhanshu Du Qinglin Zhao Hongzhu Yang Jing

New leadership of Communist Party of China

CPC Central Military Commission

Chairman:

New leadership of Communist Party of China
Xi Jinping

Vice-chairmen:

New leadership of Communist Party of China New leadership of Communist Party of China
Fan Changlong Xu Qiliang 

Members:

Chang Wanquan, Fang Fenghui, Zhang Yang, Zhao Keshi, Zhang Youxia, Wu Shengli, Ma Xiaotian, Wei Fenghe

New leadership of Communist Party of China

CPC Central Commission for Discipline Inspection

Secretary:

New leadership of Communist Party of China
 Wang Qishan

Deputy Secretaries:

Zhao Hongzhu, Huang Shuxian, Li Yufu, Du Jincai, Wu Yuliang, Zhang Jun, Chen Wenqing, Wang Wei

Standing Committee members (listed in the order of the number of strokes in their surnames):

Wang Wei, Wang Qishan, Liu Bin, Jiang Bixin, Du Jincai, Li Yufu, Wu Yuliang, Qiu Xueqiang, Zhang Jun, Zhang Jinan, Chen Wenqing, Zhou Fuqi, Zhao Hongzhu, Hou Kai, Yu Guilin, Yao Zengke, Huang Shuxian, Huang Xiaowei (female), Cui Shaopeng