Shandong Culture

New Yimeng Art Exhibition opens at Shandong Art Museum

(chinadaily.com.cn) Updated: 2016-10-19

New Yimeng Art Exhibition opens at Shandong Art Museum

Er Ni De Hong Gai Tou (Erni's Red Scarf) created by Wang Yidong, is on display as part of the New Yimeng Art Exhibition at the Shandong Art Museum in Jinan. [Photo/people.com.cn]

New Yimeng Art Exhibition opens at Shandong Art Museum

Bai Hua Yu De Zao Chen (Morning in the Baihua Valley) produced by Wang Like, is part of the New Yimeng Art Exhibition at the Shandong Art Museum in Jinan. [Photo/people.com.cn]

Previous Page 1 2 3 Next Page