Facebook
Home > Bureaus

Bureaus of the Guiyang Municipal Government

( chinadaily.com.cn)

Updated: 2013-07-08

Bureau of Statistics

Director: Zhang Ying

Deputy Directors: Tu Yong

Contact

Address: 3rd Floor, B area, Minicipal Administrative Center Government Building, Guiyang, Guizhou province

Tel: (+86)0851-7989111

Website: http://tjj.guiyang.gov.cn/

Commission of Supervision

Director: Zhao Fuquan

Deputy Directors: Wangjun, Xiang Hui, Ning Kang

Contact

Address: B area, Minicipal Administrative Center Government Building, Guiyang, Guizhou province

Tel: (+86)0851-7989903

Fax: (+86)0851-7989619

Website: http://www.gysjw.gov.cn

Bureau of Justice

Director: He Zhijian

Deputy Directors: Mo Zhi, Cao Yang, He Yong

Contact

Address: 2nd Floor, A Area, Minicipal Administrative Center Government Building, Guiyang, Guizhou province

Tel: (+86)0851-7989210

Website: http://sfj.guiyang.gov.cn/

Bureau of Finance

Director: Liu Xiaoping

Deputy Directors: Kong Dequan, Ma Xiaogang, Hua Xiao

Contact

Address: 2nd Floor, A Area, Minicipal Administrative Center Government Building, Guiyang, Guizhou province

Tel: (+86)0851-5819321

Website: http://czj.guiyang.gov.cn/

Science and Technology Bureau

Director: Fu Tao

Deputy Directors: Li Meng, Huang Jiaxiong, Xu Yan

Contact

Address: 4th Floor, A Area, Minicipal Administrative Center Government Building, Guiyang, Guizhou province

Tel: (+86)0851-7989264

Website: http://kjj.guiyang.gov.cn/

Bureau of Civil Affairs

Director: Chen Guoxi

Deputy Directors: Zheng Biao, Wang Jun, Liu Nian

Contact

Address: No 9, Zhiyue Street, Guiyang, Guizhou province

Tel: (+86)0851- 5832488

Fax: (+86)0851- 5832388

Website: http://mzj.guiyang.gov.cn/

Audit Bureau

Director: Luo Yi

Deputy Directors: Luo Jirong

Contact

Address: Room 532, B Area, Minicipal Administrative Center Government Building, Guiyang, Guizhou province

Tel: (+86)0851-7989746

Website: http://sjj.guiyang.gov.cn/

Guiyang Water Authority

Director: Mao Zhiwei

Deputy Directors: Song Wei, Ye Xiaoyun, Zhang Yiqiang

Contact

Address: No 36, Shinan Road, Guiyang, Guizhou province

Tel: (+86)0851-5504951

Fax: (+86)0851-5506823

Website: http://swglj.guiyang.gov.cn/

Bureau of Taxation

Director: Xie Xuegang

Deputy Directors: Xia Dong, Song Shiqun, Long Zhenxue, Zhou Wenbin, Nie Xiang, Zhou Zhiyong

Contact

Address: No 76 Fushui Middle Road, Yunyan district, Guiyang, Guizhou province

Tel: (+86)0851-86900003

Website: http://guizhou.chinatax.gov.cn/sjpd/gys/

State-Owned Assets Supervision and Administration Commission

Director: Huang Yonghui

Deputy Directors: Gong Xinmin, Han Rong, Wu Shumei

Contact

Address: 6th Floor, B Area, Minicipal Administrative Center Government Building, Guiyang, Guizhou province

Tel: (+86)0851-7988103, 7988328

Fax: (+86)0851-7989499

Website: http://gzw.guiyang.gov.cn/

Guiyang Civil Air Defense Office

Director: Tan Chengzhong

Deputy Directors: Zhao Liang, Jiang Hua, Lin Honghong

Contact

Address: No 6, Qianling Road, Yunyan District, Guiyang, Guizhou province

Tel: (+86)0851-6832179, 6815306

Fax: (+86)0851-6815306

Website: http://rfb.guiyang.gov.cn/

Guiyang Foreign Affairs Office

Director: Zhang Mingquan

Deputy Directors: Wu Daoen

Contact

Address: 3rd Floor, A Area, Minicipal Administrative Center Government Building, Guiyang, Guizhou province

Tel: (+86)0851-7989151, 7989152

Fax: (+86)0851-7989151, 7989152

Website: http://wqb.guiyang.gov.cn/

Guiyang Bureau of Industry and Information Technology

Director: Liu Liangguo

Deputy Directors: Xiao Lu, Cheng Ning, Li Jianlan

Contact

Address: 3rd Floor, A Area, Minicipal Administrative Center Government Building, Guiyang, Guizhou province

Tel: (+86)0851- 87989051

Website: http://gxj.guiyang.gov.cn/sy/index.html

Bureau of Health

Director: Liang Xianquan

Deputy Directors: Liu Gang, Xu Ninghong, Huang Qiuchen,

Contact

Address: 30th and 31st floor, No 7 building, Finance City, Guanshanhu district, Guiyang, Guizhou province

Website: http://wsjkj.guiyang.gov.cn/

Bureau of Land and Resources

Director: Du Huazhi

Deputy Directors: Rao Xiaoxi, Xiao Ang

Contact

Address: No 1, Taolin Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851- 85828539

Website: http://zyghj.guiyang.gov.cn/

Bureau of Agriculture and Rural Affairs

Director: Tian Shengsong

Deputy Directors: Peng Yurong, Pan Jian, Li Hongqing, Chen Xianmu, Dai Zhongyao, He Daode

Contact

Tel: 0851- 7988256

Website: http://nync.guiyang.gov.cn/

Guiyang Municipal Commission of Education

Director: Zhou Jin

Deputy Directors: Li Mingchang, Qi Zhong, Qi Guisheng

Contact

Address: 2nd Floor, A Area, Minicipal Administrative Center Government Building, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7989411

Website: http://jyj.guiyang.gov.cn/

Bureau of Public Security

Director: Chen Xiaogang

Deputy Directors: Xiang Dong, Deng Zhaohu, Chen Dan, Liu Jiang

Contact

Address: No 306, Qianlingshan Road, Guiyang, Guizhou province

Tel: 0851-6797044

Website: http://gaj.guiyang.gov.cn/

Bureau of Housing and Urban-Rural Development

Director: Xiong Guoxi

Deputy Directors: Zhang Li, Guo Song

Contact

Address: No 4, Zunyi Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-85848845

Website: http://zhujianju.guiyang.gov.cn/

Bureau of Commerce

Director: Liu Lisha

Deputy Directors: Zhang Taibing, Zhou Qin, Tang Rong

Contact

Address: Building 7, Financial City, No 1 Changling North Road, Guanshanhu district, Guiyang

Tel: 0851-87973162

Fax: 0851-87973162

Website: http://swj.guiyang.gov.cn/

Administration of Work Safety

Director: Wei Yanfei

Deputy Directors: Yang Yaqi, Zhang Yi

Contact

Address: 6th Floor, A Area, Minicipal Administrative Center Government Building, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7989019

Fax: 0851-7989237

Website: http://ajj.gygov.gov.cn

Commission of Population and Family Planning

Director: Chen Fei

Deputy Directors: Li Ling, Liu Gang, Xu Ninghong

Contact

Address: 4th Floor, B Area, Minicipal Administrative Center Government Building, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7987100

Website: http://rkjsj.gygov.gov.cn

Commission of Development and Reform

Director: Wang Tingzhi

Deputy Directors: Zhou Xiang, Yin Xianghua, and Cheng Yanmei

Contact

Address: B Area, Minicipal Administrative Center Government Building, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7989076

Website: http://fgw.gygov.gov.cn

Committee of Transportation

Director: Niu Liqing

Deputy Directors: Liu Dihua, Tian Rukang, Sun Lin, Yang Changshun, Yang Wenli

Contact

Address: No 124, Yanan West Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-5953191, 5950005

Website: http://jtj.gygov.gov.cn

Commission of Ethnic Affairs

Director: Li Hua

Deputy Directors: Cheng Xueyue, Jin Lin, Tan Xiaochun

Website: http://mzswj.gygov.gov.cn

Guiyang Municipal Drug Administration

Director: Xian Qingjie

Deputy Directors: Zhang Dingchou, Chen Wei, Jin Xin

Contact

Address: 7th Floor, Zhongshan West Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-5288887

Fax: 0851-5288887

Website: http://gyfda.gygov.gov.cn

Administration of Tourism

Director: Tang Yu

Deputy Directors: Fang Suihong, Tu Bo, Zeng Xiaozhu

Contact

Address: No 350, Beijing Road, Yunyan District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-6515242

Website: http://www.gytour.cn/

Administration of Quality and Technology Supervision

Director: Xie Kejian

Deputy Directors: Zhang Qiang, Liu Shengbin, Cheng Ning

Contact

Address: No 306, Qingyun Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-5981970

Website: http://www.gytour.cn/

Bureau of Labor and Social Security

Director: Yang Yu

Deputy Directors: Lu Zhuxin, Pan Hongxia, Liu Chongsheng, Mao Rong, Lin Kaizheng

Contact

Address: No 51, Zhongshan West Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-12333

Fax: 0851-8129052

Website: http://gzgy.lss.gov.cn/

Bureau of City Administration

Director: Zeng Mingqiang

Deputy Directors: Yu Huizhi, Song Wei, Zhao Jun

Contact

Address: No 12, Yuxiu Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-6824310

Website: http://www.gycgw.gov.cn/

Bureau for Letters and Calls

Director: Zhu Yufeng

Deputy Directors: Deng Deming, He Fabing, Wang Wenyan, Zhao Jiaxiang

Contact

Address: No 233, 3rd Floor, A Area, Minicipal Administrative Center Government Building, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851- 7989303, 7988190

Fax: 0851-7989303

Website: http://xfj.gygov.gov.cn/

Legislative Affairs Office of Guiyang People’s Municipal Government

Director: Fu Tao

Deputy Directors: Yao Hongyan, Cao Yang

Contact

Address: 6th Floor, B Area, Minicipal Administrative Center Government Building, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7989293

Fax: 0851-7988559

Website: http://fzb.gygov.gov.cn

Bureau of Sports

Director: Liang Yaohui

Deputy Directors: Zhao Xuemei, Xu Caifeng, Yang Hai

Contact

Address: 4th Floor, A Area, Minicipal Administrative Center Government Building, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7989233

Fax: 0851-7989224

Website: www.tjv.gygov.gov.cn

Bureau of Archives

Director: Luo Deya

Deputy Directors: Wu Xing, Li Shurong, Wang Hao, Wei Yuling, Yang Xiaoping

Contact

Address: No 62, Ruijin South Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-5209957

Website: http://www.gyda.gov.cn/

Bureau of Grain

Director: Wang Luqian

Deputy Directors: Tang Zhongcan, Ma Biao, Qiu Yubo

Contact

Address: No 22, Shenqi Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-5803196

Fax: 0851-580329924

Website: http://lsj.gygov.gov.cn

Bureau of Price Control

Director: Yuan Yunlong

Deputy Directors: Li Jianhui, Wang Jianzhong, Jiang Jing

Contact

Address: 4th Floor, B Area, Minicipal Administrative Center Government Building, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851- 7989155

Website: http://www.gy12358.gov.cn/

Bureau of Radio and Television

Director: Wei Hongning

Deputy Directors: Xu Xiaoting, Hu Lin, Wang Jun, Long Xicheng

Contact

Address: 2nd Floor, B Area, Minicipal Administrative Center Government Building, Jinyang New District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-7987215

Fax: 0851-7989950

Website: http://whj.gygov.gov.cn

Bureau of Meteorology

Director: Jin Jiande

Deputy Directors: Wang Yanchun, Luo Wenfang

Contact

Address: No 92, Fufeng East Road, Yunyan District, Guiyang, Guizhou Province

Tel: 0851-5615733

Website: http://www.weather.com.cn/guizhou/guiyang/weather.shtml

Supervisory Bureau of the Guiyang Municipal Discipline Inspection Commission

Director: Yang Zhongde

Deputy Directors: Tan Chengzhong, Fang Junxiang, Chen Deyong

Website: http://dbdc.gygov.gov.cn/

Administration of Public Security

Director: Yu Yang

Deputy Directors: Chen Xiaoping, Li Ang

Contact

Tel: 0851- 6795654

Fax: 0851-6795646

Website: http://jjzd.gygov.gov.cn

Commission of Industry and Information Technology

Deputy Directors: Zhu Mingjian

Contact

Tel: 0851-7989053

Fax: 0851-7989677

Website: http://gxw.gygov.gov.cn

Commission of Construction

Director: Tang Hui

Deputy Directors: Chen Guoxi, Liu Qiang, Xie Shuyu

Contact Tel: 0851-5848845

Website: http://www.gyfg.gov.cn/

Events
Copyright©2013 - Guiyang Municipal Internet Information Office All Rights Reserved.