Home / Culture / Art

Suzhou displays Cai Guoqiang's gunpowder art 'Day and Night'

(Chinaculture.org) Updated: 2015-12-01 10:48 Comments

Suzhou displays Cai Guoqiang's gunpowder art 'Day and Night'

Visitors take in Cai Guoqiang's large scale gunpowder drawing "Day and Night" in Suzhou, Nov 29.[Photo by Xu Congjun/asianewsphoto.com]

Most Popular
...