PU'ER TEA   Director: Xiao Jiang (Beijing)   Shooting Place: Xishuangbanna  

Bamboo-made houses in Xishuangba
THE BIG AND THE LITTLE   Director: Li Hong (Shanghai)   Shooting Place: Tengchong  

The hometown of Han people
THE WOMAN WITH THE HORSEGANGS   Director: Yan Yan Mak (HongKong)   Shooting Place: Dehong  

Horsegangs at Dehon
HERE'S SHANGRI-LA   Director: Ismene Ting (Taiwan)   Shooting Place: Shangri-la  

Beautiful Shangrila
BLOGGERS' JOURNEY TO THE WEST    Director: Cao Fei (Guangzhou)   Shooting Place: Nujiang  

New hairstyle
CHINESE FATHER   Director: Yin Lichuan (Beijing)   Shooting Place: Kunming  

Dian Lake in Kunming
THE CASE   Director: Wang Fen (Jiangxi)   Shooting Place: Lijiang  

Shuhe Town in Lijiang
SING A LOVE SONG   Director: Yu Jiangying (Beijing)   Shooting Place: Wengding Lincang  

Cangyuan customs

Old man and the field

Sacrifice ceremony

Water-splashing festival celebration

China's last primitive tribe
THE KINGDOM OF WOMEN   Director: Li Guang (Beijing)   Shooting Place: Lugu Lake  

Lugu Lake in Lijiang
THE PEACH BLOSSOM LAND   Director: Huang Ruxiang (Sichuan)   Shooting Place: The Peach Blossom Land  

Peach Blossom Land in Wenshan