Infringement dispute over a utility model patent between Dongguan-based Liaobu Ruiyang Automation Equipment Factory, Dongguan-based Yihan Machinery Equipment Co., Ltd, Shenzhen Lianhao Packaging Equipment Co., Ltd and Xie Jianlei

Updated : 2020-11-12