Financial loan contract dispute between Mianyang-based Yudu Industrial Co, Ltd, Mianyang Branch of Industrial Bank Co, Ltd, Shanghai-based Yudu Investment (Group) Co, Ltd, Sichuan-based Qianfoshan Eco-tourism Development Co, Ltd, Liu Li and Zhang Jun

Updated : 2017-07-06