NPC deputies discuss SPC, SPP work reports (2)

By Jiang Xingguang (english.court.gov.cn) Updated : 2017-03-15

NPC deputies discuss SPC, SPP work reports (2)