NPC deputies discuss SPC, SPP work reports

By Jiang Xingguang (english.court.gov.cn) Updated : 2017-03-14

NPC deputies discuss SPC, SPP work reports