See & Do
Sights
Routes
Transportation
Accommodation
Dining
Shopping
 
Home>See & Do> Dining > Dining Places
Restaurants in South Anhui Tourism Area

Name

Address

Tel

Huangshan Hui Merchant Hometown Restaurant

12 Xianrendong Rd, Tunxi District, Huangshan

559-2358388

Laojie Diyi Lou

247 Laojie Street, Tunxi District, Huangshan

559-2515784

Linjiang Yi Lou

78 Binjiang E. Rd., Tunxi District, Huangshan

559-2529977

Piyun Hui Pu Restaurant

Building D, 789 Fenghuayuan, Binjiang Rd., Tunxi District, Huangshan

559-2525757

Hui Cai Restaurant

59 Huangshan W. Rd., Tunxi District, Huangshan

559-2517828

Wuhu Taicun Restaurant

1 Beijing E. Rd., Wuhu

553-3120988

Phoenix Food Palace

Building l2, Phoenix Food Street, Wuhu

553-3856588

Purple Grape Haiyue Restaurant

Block A, Building 13, Phoenix Pood Street, Wuhu

553-3857288

Wuhu La Zi Cun Restaurant

Building 16, Phoenix Food Street, Wuhu

553-3850988

Little Lamb Hot Pot

Opposite to 10 Middle School, Changjiang W. Rd., Tongling

562-5833329

Local Dish Restaurant

Bijiashan Square, Tongdu Rd., Tongling

562-5833329

Jiaxinglong Restaurant

Huaihe M. Rd., Tongling

562-5821177

Haichen Restaurant

36 Kangle Rd., Huashan District, Ma'anshan

555-8324377

Hongmei Restaurant of Hongmei Industry Co., Ltd.

Mid-section of Kangle Rd., Huashan District, Ma'anshan

555-8365199

FTYX Si Chuan Restaurant

Mid-section of Huxi Rd., Yushan District, Ma'anshan

555-2408777

Guang Tou Fen Si Bao Restaurant

Donghu Rd., Chizhou

566-2038579

Tu Cai Restaurant

Muzhen Rd., Qingyang County, Chizhou

566-5023879