LIFE> Travel
Famous ancient tower Zhenwu Pavilion
(Xinhua)
Updated: 2008-11-07 11:24

Famous ancient tower Zhenwu Pavilion

Photo taken on Nov. 5, 2008 shows the Zhenwu Pavilion in Rongxian County, Yulin, southwest China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. [Photo: Xinhua]

Famous ancient tower Zhenwu Pavilion

  Photo taken on Nov. 5, 2008 shows the Zhenwu Pavilion in Rongxian County, Yulin, southwest China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. [Photo: Xinhua]

Famous ancient tower Zhenwu Pavilion

  Photo taken on Nov. 5, 2008 shows the Zhenwu Pavilion in Rongxian County, Yulin, southwest China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. [Photo: Xinhua]

Famous ancient tower Zhenwu Pavilion

  Photo taken on Nov. 5, 2008 shows the Zhenwu Pavilion in Rongxian County, Yulin, southwest China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. [Photo: Xinhua]

Famous ancient tower Zhenwu Pavilion

  Photo taken on Nov. 5, 2008 shows the Zhenwu Pavilion in Rongxian County, Yulin, southwest China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. [Photo: Xinhua]

Famous ancient tower Zhenwu Pavilion

  Photo taken on Nov. 5, 2008 shows the Zhenwu Pavilion in Rongxian County, Yulin, southwest China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. [Photo: Xinhua]

   Previous 1 2 3 Next Page